Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról (Prágai)

Értesítés a fás szárú növények kivágására vonatkozó közigazgatási eljárás
megindításáról Alsószeliben az 543/2002 sz. törvény 82 §-ának 7) bekezdése értelmében.

A beadvány száma: 320/2020

Kérvényező:  Prágai Albert és Prágaiová Angelika,  925 02 Dolné Saliby 320

Alsószeli kataszter,  365  sz. telek

Az eljárás tárgyának leírása:   1 darab fa kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás

Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) –  amely a kérelmezők tulajdonában lévő  365 sz. telken növekszik.

A kivágás oka: A fa a családi ház közelében helyezkedik el, a fa koronája zavarja az elektromos vezetéket, a letöredező ágak nagymértékben veszélyeztetik a családi ház és az elektromos vezetékek épségét.

A megindított közigazgatási eljárásban való részvételi szándék  írásban vagy elektronikus formában való leadásának határideje az 543/2002 sz törvéyn 82. § (1) bekezdésének megfelelően a közzététel napjától számított hét munkanapon belül lehetséges.

A részvételi szándékot igazoló dokumentumot erre az e-mail címre lehet küldeni:

szakszova@dolnesaliby.sk

Postacím: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Közzétéve: 2020. 8. 25-én