Chceme obec bez túlavých psov

Vyzývame občanov obce, že na základe všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach držaní psov, majiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné priestranstvo, alebo na cudzí pozemok bez dohľadu. V prípade nedodržania podmienok sa majiteľ dopustí priestupku, a môže mu byť uložená pokuta. Prosíme občanov, aby svojich psov držali pod dozorom a aby sa o nich zodpovedne starali.