Öreg-Feketevíz HACS

Az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport információs előadást tart a kihirdetett pályázati felhívásokról

2019.11.6-án, 15:00-tól Alsószeliben a Községházán,

2019.11. 7-én, 15:00-tól Vezekényen a Községházán.

Részvételi szándékukat jelezhetik a mas-scv@mas-scv.sk e-mail címen. (Az előadáson bejelentkezés nélkül is részt lehet venni.)

 

  1. Felhvás az Integrált Regionális Operatív Programon belül, 5.1.1-es specifikus cél:

Új, valamint hagyományos és innovatív szolgáltatások és termelőtevékenység támogatása.

Támogatható tevékenységek:

  • eszközbeszerzés munkahelyteremtés céljából,
  • szükséges épületfelújítások, melyek összefüggésben állnak az új eszközök elhelyezésével és/vagy a szolgáltatások körének a bővítésével,
  • marketing tevékenységek támogatása,
  • a helyi termelői-fogyasztói hálózatok támogatása, hálózatépítés a helyi gazdálkodás szintjén, tapasztatalatcsere

Potenciális érdeklődők köre: A HACS területén működő

–  egyéni vállalkozók

– mikro- és kisvállalkozások max. 49 alkalmazottal (Nem vonatkozik a PRV LEADER tevékenysége és a HOP program keretében támogatásra jogosult szubjektumokra)

Pályázható összeg – 5000-50 000 €

A támogatás mértéke – 50 %

További információk: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/irop/

 

  1. Felhívás a Vidékfejlesztési Programon belül:

Mezőgazdasági vállalatok beruházásainak támogatása: Olyan tárgyi eszközök vásárlásának támogatása, melyek segítenek a vállalat termelésének növelésében és hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.

Potenciális érdeklődők köre: A HACS területén a mezőgazdaságban tevékenykedő természetes és jogi személyek

Pályázható összeg – 5000-64 900 €

A támogatás mértéke – 50 %

További információk: http://www.mas-scv.sk/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/