VZN č. 1/2022, ktorým sa vylasujú záväzné časti ÚPN obce Dolné saliby, Zmeny a doplnky č. 1

VZN č. 001/2022 – schválené

– Schválené dňa 09.05.2022

– Vyvesené dňa 10.05.2022

– Účinné dňom 10.06.2022

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

VZN č. 001/2022 – NÁVRH

Návrh vyvesený dňa 19.04.2022, zvesený dňa 09.05.2022

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3