ĎAKUJEME DOLNOSALIBČANOM!

Vážení obyvatelia!

Predtým ako povieme pár štatistických údajov za Obec Dolné Saliby, dovoľte nám, aby sme zhrnuli celý postup celoplošného testovania a poďakovali sa tým ľuďom, kolektívu, bez ktorých by sme víkendové testovanie nemohli zrealizovať. Od začiatku minulého týždňa nám štát postupne prideľoval viac a viac úloh, bez jednotnej koordinácie.

Pridelené úlohy, ktorých sa nakoniec zhostili všetky mestá a obce na Slovensku boli na hranici fyzických a psychických síl! Odberné miesta, hlavne v sobotu, zaznamenali veľký nápor obyvateľov, a obdobne to bolo aj u nás. Rozdelenie na dve od seba odľahlé odberné miesta (kultúrny dom a futbalové ihrisko) a následné rozdelenie obyvateľov podľa súpisného čísla sa ukázalo ako správne a aj efektívne. Ľudia nemuseli stáť hodiny v dlhých radoch a neboli stovky ľudí naraz na jednom odbernom mieste. Jediný faktor negatívne ovplyvnil rýchlosť testovania v našej obci – a to návšteva ľudí z iných obcí, kde nevedeli zvládnuť nápor testovaných a našli „pomoc u nás“.

Obec Dolné Saliby na základe nariadení už na začiatku týždňa mala zostavený tím z administratívnych pracovníkov (najmä zamestnanci z obecného úradu, poslanci obce a ďalší dobrovoľníci) a z členov Dobrovoľníckeho hasičského zboru Dolné Saliby (ktorí pomáhali najmä pri dezinfikácií odberových miest počas dvoch odberových dní).

Vo štvrtok dňa 29.10.2020 z ústredného krízového vedenia nám pridelili len jedného zdravotníka, ktorý bol tiež obyvateľom obce Dolné Saliby! Bez promptného prístupu Dolnosalibských zdravotníkov (lekári/lekárky, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál) by sme nevedeli cez víkend absolvovať testovanie na COVID-19 pre obyvateľov obce Dolné Saliby!!!!

Veľká vďaka patrí Dolnosalibským zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, členom DHZ Dolné Saliby, všetkým dobrovoľníkom a za profesionálny prístup vojakov a polície, ktorí vykonávali svoju prácu na vysokej odbornej úrovni v obci Dolné Saliby. Z celého srdce Vám ďakujeme ❤❤❤!!!

 Štatistické údaje v obci Dolné Saliby:

Počet testovaných osôb v obci Počet negatívnych prípadov Počet pozitívnych prípadov Percento (%) pozitívneho prípadu Percento (%) testovaných osôb z iných obcí a miest
1 803 1 799 3 + 1 (nie obyvateľ obce, bol aj v inej obci pozitívne testovaný) 0,17% !!!!! Cca 30%

Ďalšie informácie ohľadom plánovaného celoplošného testovania v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 Vám poskytneme v ďalších dňoch!

Za vedenie obce Dolné Saliby