CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 V DOLNÝCH SALIBÁCH

Vážení obyvatelia!

Obec Dolné Saliby oznamuje obyvateľom obce nasledovné dôležité informácie týkajúce sa celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19:

 1. Testovanie bude prebiehať v dňoch októbra (v sobotu) a 1. novembra 2020 (v nedeľu) a následne je naplánované na 7. a 8.novembra 2020.
 2. Testovanie bude prebiehať od 7.00 hod. do 22.00 hod., dezinfekčná prestávka bude každý deň medzi 12.00 – 13.00 hod..
 3. Testovanie bude na dvoch schválených odberových miestach, a to:
 • na futbalovom ihrisku

– 31. októbra (v sobotu)        –        07.00 – 14.00 – obyvatelia so s. č. 1 – 100

                                                  –        14.00  –  22.00 – obyvatelia so s. č. 101 – 200

– 1. novembra (v nedeľu)­     –       07.00 – 14.00 – obyvatelia so s. č. 201 – 300

                                                  –       14.00  –  22.00 – obyvatelia so s. č. 301 – 401

Posledný odber sa uskutoční o 21:30  hod. 

——————————————————————————————————————-

 • v areáli kultúrneho domu

– 31. októbra (v sobotu)      –       07.00  – 14.00 – obyvatelia so s. č. 402 – 500

                                                –       14.00  –  22.00 – obyvatelia so s. č. 501 – 600

– 1. novembra (v nedeľu)­   –      07.00  – 14.00 – obyvatelia so s. č. 601 – 732

                                                –      14.00  –  22.00 – obyvatelia so s. č. 733 – 854

Posledný odber sa uskutoční o 21:30  hod. 

Žiadame Vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na základe navrhovaného harmonogramu, aby sme predišli zbytočnému čakaniu v rade.

 1. Odporúčaná cieľová skupina pre testovanie od 10 rokov do 65 rokov
 2. Obyvatelia musia priniesť zo sebou občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov v sprievode rodičov musia priniesť zdravotný preukaz. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
 3. V prípade nedostatku zdravotného personálu z dôvodu nedostatku kapacít, bude fungovať len 1 odberové miesto. V tomto prípade sa testovanie uskutoční v areáli kultúrneho domu. O podrobnostiach Vás budeme postupne informovať!
 4. Samotný odber sa uskutoční vo vnútorných priestoroch budov. Na výsledky testov občania budú čakať vo vonkajších zastrešených priestoroch.
 5. Grafické zobrazenie testovania na futbalovom ihrisku a pri kultúrnom dome viď na mape.
 6. V prípade otázok volajte na tel. číslo: 031-7853 189, alebo e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk. Všetky zmeny s ohľadom testovania budú zverejnené na webovom sídle obce dolnesaliby.sk alebo na facebook-ovej stránke obce https://www.facebook.com/dolnesaliby

Ďakujeme Vám za spoluprácu a solidaritu pri celoplošnom testovaní!

ODBEROVÉ MIESTO FUTBALOVÉ IHRISKO – MAPA 

ODBEROVÉ MIESTO KULTÚRNY DOM – MAPA

KOORDINAČNÉ POKYNY

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19