34. VYHLÁŠKA ÚVZSR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Vestník vlády SR, Ročník 30, Čiastka 22 vydaná 9. dec. 2020

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

účinná dňom 11.12.2020

okrem §2 ods. 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 14.12.2020