2. Dolnosalibksý pieckový festival – FOTKY

Dolnosalibský pieckový festival, ktorý mal v minulom roku veľký úspech, dňa 11.septembra 2021 sa konal už druhý krát. Ako sa to už niekoľkokrát ukázalo, komunitné piecky vedľa kultúrneho domu sú skvelým miestom na spájanie ľudí. V sobotu, účastníci súťaže vo varení kotlíkových jedál, už v priebehu dopoludnia obsadili dvor a pripravovali kotlíkové dobroty. V súťaži sa zúčastnilo 13 tímov. Porota nemala ľahkú úlohu vybrať tri najlepšie jedlá, keďže všetky boli veľmi chutné. Medzitým sa v pieckach pieklo koleno a cigánska pečienka a k tomu nemohlo chýbať ani dobré vínko. Atmosféru podujatia spríjemnil program miestnych predškolákov a žiakov základných škôl. Potom, pri predstavení skupiny „On the road“ sa na pódium dostal o niečo tvrdší žáner hudby. Nakoniec sa prítomní mohli zabávať na hudbu skupiny „Hegyi tesók“. Ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám (Csemadok, dobrovoľný hasičský zbor, ALSZIK – ZELE, športové združenie, Klub milovníkov koní – Alexander Kajos), účastníkom vo varení kotlíkových jedál a účastníkom festivalu za spoluorganizáciu a dobrú zábavu!

Prezentácia knihy: 

Fotky pripravil: Ladislav Szabados

2. Dolnosalibský pieckový festival – PLAGÁT

Prezentácia knihy “Útjelző kavicsok” – POZVÁNKA

Oznamujeme účastníkom, že na podujatí bude vyhotovený obrazový a zvukový záznam, ktorý Obec Dolné Saliby zverejní na svojom webovom sídle (www.dolnesaliby.sk), na facebookovej stránke a publikáciách.

Účastníci to berú na vedomie svojou účasťou a súhlasia s tým.