Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v letnom období