Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Obec Dolné Saliby  oznamuje,

že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júla 2018

2045 obyvateľov.

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce