Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Obec Dolné Saliby  oznamuje,

že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júla 2018

2045 obyvateľov.

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Dokument na stiahnutie