Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

Obec Dolné Saliby     u v e r e j ň u j e     zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov a zoznam kandidátov na starostu.