Zdôvodnenie pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer previesť majetok

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FZd%C3%B4vodnenie_VM.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]