ZBERNÝ DVOR

S finančnou podporou Enviromentálneho fondu v sume 60.000,- eur, Obec Dolné Saliby pokračuje v budovaní Zberného dvora.