Zámer obce prenajať priestory v Dome služieb súp.č. 787-1. poschodie_26.02.2024

Lehota na podanie cenových ponúk od 26.02.2024 do 02.04.2024

Dokumenty na stiahnutie a vyplnenie

POZOR! V prípade, že máte aktivovanú elektronickú poštovú schránku, ponuky podávajte elektronicky!