Zámer obce prenajať priestory v budove autobusovej zastávky v Dolných Salibách súp.č. 785_26.02.2024

Lehota na podanie cenových ponúk od 26.02.2024 do 02.04.2024

Dokumenty na stiahnutie a vyplnenie

POZOR! V prípade, že máte aktivovanú elektronickú poštovú schránku, ponuky podávajte elektronicky!