Zámer obce č. 8-N/2024_Prenájom priestoru v budove súp.č. 787-1.poschodie_29.04.2024

Dodatok-c.-1-k-Zameru-c.-8-N_2024_predlz.-lehoty-na-podanie-CP.pdf
Dodatok-c.-2-k-Zameru-c.-8-N_2024_predlz.-lehoty-na-podanie-CP.pdf
Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh-3.kolo_.rtf
Zamer-c.-8-N_2024_Prenajom_Vyziad.cenov_.ponuk-na-uzavretie-NZ.pdf
Dodatok-c.-1-k-Zameru-c.-8-N_2024_predlz.-lehoty-na-podanie-CP.pdf
Dodatok-c.-2-k-Zameru-c.-8-N_2024_predlz.-lehoty-na-podanie-CP.pdf
Priloha-c.-1_Cenova-ponuka_navrh-3.kolo_.rtf
Zamer-c.-8-N_2024_Prenajom_Vyziad.cenov_.ponuk-na-uzavretie-NZ.pdf
Name