Zámer obce prenajať poľnohospodárske pozemky v k.ú. Dolné Saliby_rozvojové plochy_28.03.2024

Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_rozvojove.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove-1.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky-rozvojove.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-2.pdf
Priloha-c.-1_pozemky-na-prenajom_rozvojove.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove-1.pdf
Priloha-c.-2_Cenova-ponuka_navrh-rozvojove.rtf
Zamer_prenajom_Vyziadanie-cenovych-ponuk-na-uzavr.najom_.zmluvy_polnohosp-pozemky-rozvojove.pdf
Zaznam-z-vyhodnotenia-ponuk-2.pdf
Name