Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122 – Alsószeli

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FVyzva_Rada-%C5%A1koly.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]