Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Dolné Saliby 19

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FVyzva_Rada-%C5%A1koly-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]