Výzva na predloženie ponuky – Združená dodávka zemného plynu