Výzva na predloženie ponuky – mobilné pódium

Mobilné pódium vrátane zastrešenia v profesionálnom prevedení, vrátane úchytov a ukotvenia. Veľkosť pódia je min. 8 x 6 m a výška min. 2,5 m. Podlaha pódia má byť zo špeciálnej drevenej podlahy. Súčasťou pódia má byť aj schodiskový vstup.

Výzva