Výzva na predloženie ponuky

Text a prílohy výzvy môžete stiahnúť v menu Dokumenty.

Výzva-miestna-komunikácia