Výsledky volieb do miestnej samosprávy 2018 – Dolné Saliby

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obcí vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 – príloha