Výsadba stromov v rámci projektu “Zelené obce”

Dňa 8. decembra 2022 sme zahájili výsadbu nových stromčekov v našej obci . Výsadba je podporovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia, počas ktorej bude vysadených celkom 82 tradičných, väčších stromov s obvodom kmeňa 10-12 cm, ako dub, lipa, jašeň, vŕba, hloh, jarabina a brest. Výsadba sa uskutoční na šiestich lokalitách v obci:

  1. obecný park
  2. pri autobusovej zastávke
  3. plocha zelene nadväzujúca na park (Lapoš)
  4. plocha pred obecným úradom
  5. plocha zelene pri ceste č. 1351 (smer Horné Saliby)
  6. plocha zelene pri novej IBV (Pótlék 2)

Nové stromy budú  vysadené primárne na mieste starých 40-ročných tují, ktoré sa tak stanú súčasťou nových verejných plôch, peších zón a parkov v našej obci.

FOTODOKUMENTÁCIA O VÝSADBE NOVÝCH STROMOV

FOTODOKUMENTÁCIA O ODSTRÁNENÍ STARÝCH TUJÍ

Fotky o pôvodnom stave: