Vyprázdnenie odpadových nádob od 5.9.2023

Oznamujeme obyvateľom, že od 5. septembra 2023 budú vyprázdnené len tie odpadové nádoby, na ktorých je nalepená nálepka z roku 2023 – t.j. daná domácnosť nemá nedoplatky na poplatku za odpad. Nedoplatky si môžete uhradiť osobne na miestnom obecnom úrade v hotovosti alebo platobnou kartou, resp. prevodom na účet obce vedený v ČSOB banke, č. IBAN: SK66 7500 0000 0040 2973 2326. Občania, ktorí majú zaplatený poplatok, avšak nemajú nálepku, môžu ju prevziať na miestnom obecnom úrade.