Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca školskej jedálne