Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM Dolné Saliby