Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy ZŠ s MŠ s vyuč. jaz. maď. – Alapiskola és Óvoda

Vyhlásenie výberového konania

Prihlášku a požadované doklady treba doručiť do: 18.05.2023, do 11:30 hod.

nástup do funkcie: od 01.07.2023