Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – Materská škola s VJM Dolné Saliby

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FVyberove-konanie-MS-s-VJM-SJ.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]