Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

zastúpený Ing. Ľudovítom Kovácsom, starostom Obce Dolné Saliby v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

s nástupom od 17. decembra 2018 na päťročné funkčné obdobie

Domova dôchodcov Dolné Saliby, Dolné Saliby, 786

 

Dokument na stiahnutie, Dokument na stiahnutie, Dokument na stiahnutie