VE TELEK s.r.o. – Pozvánka na stretnutie s občanmi