Územný plán obce Diakovce – Návrh na Zmeny a Doplnky č. 2 – 2022 k pripomienkovaniu