Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných už od jedného kusa ošípanej. Z toho dôvodu od 08.11.2018 všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len 1 kus pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Ďalej upozorňuje na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz najmenej jeden pracovný deň vopred na RVPS Galanta telefonicky na 031/780 20 11, 12 alebo elektronicky na e-mail: ZdravieZvierat.GA@svps.sk.
Ďalšie informácie a potrebné tlačivá pre registráciu nájdete nižšie: