Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FUpovedomenie-o-za%C4%8Dat%C3%AD-spr%C3%A1vneho-konania-na-v%C3%BDrub-drev%C3%ADn-2.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]