Značka: <span>pro</span>

Rodinný deň v Dolných Salibách_15.06.2024 – Pozvánka + program

Obec Dolné Saliby Vás srdečne pozýva na Rodinný deň, ktorý sa uskutoční dňa 15. júna 2024.
Názov projektu:

Spoločný zážitok obyvateľov družobných obcí Dolné Saliby a Pannonhalma • Gastro-voda-šport-kultúra

Podujatie sa uskutoční s podporou Fondu malých projektov
Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR č. HUSK/2301/3.2/031/P9 :
https://crz.gov.sk/swa/art.php?ID=9340070
Maximálna výška finančného príspevku: 21.145,- EUR
Celkový rozpočet malého projektu: 26.431,25 EUR
PROGRAM:
Miesto: Obecný úrad Dolné Saliby, 12:30 hod.
– Posilnenie vzťahu družobných obcí Dolné Saliby – Pannonhalma podpísaním zmluvy o partnerskej spolupráci
– Spolupracujúca Európa – Workshop o možnostiach rozšírenia cezhraničnej spolupráce na multilaterálnej úrovni zapojením partnerských stykov partnerov projektu
RODINNÉ PROGRAMY:
Miesto: jazero KANDIA Dolné Saliby
7:30 – 9:00 Príprava na rybárske preteky
9:00 – 11:00 Rybárske preteky pre deti a mládež
11:00 – 12:00 Vyhodnotenie rybárskych pretekov
od 14:00 do 19:00 Člnkovanie, vodné bicyklovanie, kanoe
Miesto: športové ihrisko Dolné Saliby
14:00 Futbalový zápas – U11 Dolné Saliby – Pannonhalma
15:00 Ukážka psov na hlavnom ihrisku
17:30 Futbalový zápas – starí páni Dolné Saliby – Pannonhalma
19:00 – 20:00 Detská diskotéka
20:00 Kultúrny program, zábava
Stále programy (od 14:00 do 19:00 hod.):
Aquazorbing, bodyzorbing, nafukovací futbal, nafukovací hrad, quad, lukostreľba, ukážka hasičov, požiarnej ochrany, havárie a odťahu, jazda na koči, výstava drobných zvierat, rôzne hry a súťaže medzi deťmi a ďalšie atrakcie pre deti
Partneri a spolupracujúce organizácie podujatia:
TJ Dolné Saliby, DHZ Dolné Saliby, MAS ,Čierna voda, Slov.Rybársky Zväz MO Galanta, MKK – Miestny kynologický klub Dolné Saliby, 72. zbor skautov maď. národnosti Horné Saliby, Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, Základná org. Slov. zväzu chovateľov Horné Saliby, Trading & Consulting, s.r.o. (Farma Elvíra) Dolné Saliby, Odťahovka MAJO s.r.o. – odťahová služba