Stretnutie jubilantov 2023_FOTKY

Stretnutie jubilantov sa v tomto roku konalo dňa 11. septembra, v pondelok so začiatkom o 12:00 hod. na dvore kultúrneho domu, pri pieckach. Z tejto príležitosti starosta obce a posalnci obecného zastupiteľstva privítali, obdarovali a pohostili našich občanov, ktorí v tomto roku oslavujú svoje 65. ,70., 75., 80., 85., 90. a viac ročné jubileum. Tešilo nás, že na tomto už trdičnom podujatí sa z pozvaných oslávencov tak v hojnom počte zúčastnili. K úspechu programu prispelo krásne skorojesenné počasie, dobrá hudba, chutné jedlo, vystúpenia našich školákov, tanec radosti, a práca pracovníkov a zamestnanov obecného úradu a občianskych aktivistov.