Stránkové dni počas sviatkov na Obecnom úrade v Dolných Salibách

20.12.2018 (štvrtok)     07:30 – 12:00

21.12.2018 (piatok)       07:30 – 12:00

27.12.2018 (štvrtok)     07:30 – 12:00

28.12.2018 (piatok)      07:30 – 12:00

31.12.2018 (pondelok)  zatvorené