Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách – pozvánka

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách – pozvánka Dokument na stiahnutie