Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Salibách – pozvánka