Školská jedáleň v ZŠ s VJS

08.01.2021

Obec Dolné Saliby zo svojich finančných prostriedkov v spolupráci so Základnou školou s VJS v budove slovenskej základnej školy zriadila výdajnú školskú jedáleň, ktorá bude funkčná od začiatku roka 2021. Doteraz od svojej pôsobnosti v tejto budove vôbec nefungovala školská jedáleň, preto žiaci museli denno-denne chodiť na obed do budovy školskej jedálne vzdialenej viac ako 300 m (aj v zlom počasí). Sme radi, že naše deti sa odteraz môžu stravovať v komfortnejších podmienkach.