Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – TLAČOVÁ SPRÁVA