Rozšírenie farmy SZIGET – II. Etapa – zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti