Rozšírenie farmy Sziget – II. Etapa – Zverejnenie správy o hodnotení