Rekonštrukcia miestnej komunikácie v uliciach Újsor a Újtelep