ZBERNÝ DVOR – DOLNÉ SALIBY (SO 05.1A – Betónová spevnená plocha)

Názov programu: Zberný dvor - Dolné Saliby (SO 05.1A - Betónová spevnená plocha)

Gestor programu: Enviromentálny fond

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 60.000,- eur

Vlastné zdroje:


Zberný dvor bude čoskoro úplne dokončený (chýba už len prístupová komunikácia, osvetlenie a prístrešok na náradia a skladovanie odpadu – tie budú realizované v priebehu nasledujúcich dvoch rokov). Betónová spevnená plocha v rozmere viac ako 1300 m2 bola vybudovaná z vlastných zdrojov a pomocou dotácie Environmentálneho fondu vo výške 60 000,00 EUR.

Informačný materiál o zbere odpadu a prevádzke zberného dvora budú obyvateľom k dispozícii v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

07.01.2021

TABUĽA – Zberný dvor – Dolné Saliby

                 

26.10.2020

 


Dokumenty