VZN č. 8/2023 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v šk. zariadeniach v zriaď. pôsobnosti obce Dolné Saliby

Schválené dňa 13.12.2023

účinnosť: 01.01.2024

vyvesené: 14.12.2023

Prílohy