OBECNÁ KNIŽNICA

Od 4. apríla 2023 je knižnica OTVORENÁ v obvyklom čase (viď nižšie).

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

OZNAM!

Knižnica bude v mesiaci január 2023  ZATVORENÁ!

______________________________________________________________________________

Názov knižnice:  Obecná knižnica Gézu Balogha Dolné Saliby (Alsószeli Balogh Géza Könyvtár)

Adresa:  925 02  Dolné Saliby  č. 787 (Dom služieb-budova pošty)

Tel.:  031/78 53 189  (Obecný úrad Dolné Saliby)

Zriaďovateľ:  Obec Dolné Saliby

Kniovník:  Mgr. Juraj Vígh

Otváracie hodiny:

UTOROK ……. od 15:00 do 18:00

PIATOK …….. od 15:00 do 18:00

Knižničný a výpožičný poriadok + CENNÍK (účinný od 22.02.2022)