Vzájomná prezentácia miestnej kultúry v družobných obciach Dolné Saliby a Řícmanice

Názov programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů

Gestor programu: Žilinský samosprávny kraj

Rozpočet projetu: 43 265,87

Nenávratný finančný prostriedok: 32968,58

Vlastné zdroje: 10 297,29Dokumenty