Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby

Názov programu: Podpora rozvoja športu na rok 2019

Gestor programu: Úrad vlády SR

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 37.000,- eur

Vlastné zdroje:Dokumenty