Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a riešenie následkov spôsobených COVID-19 na území obce Dolné Saliby

Názov programu: Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a riešenie následkov spôsobených COVID-19 na území obce Dolné Saliby

Gestor programu: Trnavský samosprávny kraj

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok: 4.583,-

Vlastné zdroje:Dokumenty