Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva

Názov programu: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, Fond malých projektov pre západný región

Gestor programu: Európsky fond regionálneho rozvoja

Rozpočet projetu: 58742,34

Nenávratný finančný prostriedok: 29 879,34

Vlastné zdroje: 29 879,34


 

Kedysi dávno mali pece na Malej dunajskej nížine významnú komunitnú funkciu, nakoľko v nich piekli chlieb a iné jedlá celé rodiny, susedia a priatelia spoločne. Partnerské obce Dolné Saliby a Pannonhalma sa počas spoločných podujatí a festivalov za uplynulé roky presvedčili, že sú stále významnou atrakciou tak pre miestnu komunitu ako aj pre turistov. Preto sa rozhodli vybudovať komunitnú pec vo svojich obciach využijúc jej atraktivitu pri organizovaní festivalov, prilákaní turistov a uskutočnení školení pre miestnych o tradičných spôsoboch prípravy jedla (príprava tradičných posúchov a ťahanie štrudľového cesta). Tieto pece umožnia vzájomnú prezentáciu tradičného gastronomického umenia a folklórnych tradícií našich družobných obcí.  Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Začiatok projektu: 01.07.2019

Koniec projektu: 30.06.2020

 

Rozpočet projektu:

  1. partner

Rozpočet Obce Dolné Saliby: 35 152,17 EUR

Príspevok ERDF: 29 879,34 EUR

 

  1. partner

Rozpočet Mesta Pannonhalma: 23 590,17 EUR

Príspevok ERDF: 20 051,64 EUR


Dokumenty