Cyklotrasa z regiónov MAS Stará Čierna voda – MAS Dudváh do okresných miest Galanta a Dunajská Streda: úsek Dolné Saliby

Názov programu:

Gestor programu:

Rozpočet projetu:

Nenávratný finančný prostriedok:

Vlastné zdroje:Dokumenty